21/05/2024 00:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài Lư sơn cựu ẩn
懷廬山舊隱

Tác giả: Thê Nhất - 栖一

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2008 22:29

 

Nguyên tác

九疊芙蓉峭到天,
悔隨瀑水下寒煙。
深秋猿鳥來心上,
徹夜松杉在眼前。
書架壞知成朽菌,
石窗倒定漫流泉。
一枝竹杖遊江北,
不見廬峰二十年。

Phiên âm

Cửu điệp Phù Dung tiễu đáo thiên,
Hối tuỳ bộc thuỷ hạ hàn yên.
Thâm thu viên điểu lai tâm thượng,
Triệt dạ tùng sam tại nhãn tiền.
Thư giá hoại tri thành hủ khuẩn,
Thạch song đảo định mạn lưu tuyền.
Nhất chi trúc trượng du Giang Bắc,
Bất kiến Lư phong nhị thập niên.

Dịch nghĩa

Chín tầng núi Phù Dung cao tới trời
Hối hận đã theo dòng thác mà xuống chỗ khói lạnh
Cuối thu vượn và chim đi vào lòng người
Suốt đêm trước mắt chỉ là tùng và bách
Giá sách đã hư nay chắc đã thành gỗ mục
Cửa sổ đá chắc đã đổ vào dòng suối chảy
Chống gậy trúc ngao du miền Giang Bắc
Đã không thấy núi Lư hai chục năm rồi

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chín lớp Phù Dung núi ngất trời
Hối theo dòng thác xuống chi đời!
Thu sâu, chim vượn trong lòng ẩn
Đêm hút, thông sam trước mắt phơi
Kệ sách gãy tan thành nấm mục
Cửa nhà nghiêng đổ phó dòng khơi
Lư Sơn hai chục năm xa cách
Giang Bắc nay về chống gậy chơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thê Nhất » Hoài Lư sơn cựu ẩn