26/10/2021 12:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật tức sự
春日即事

Tác giả: Nguyễn Như Đổ - 阮如堵

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/06/2006 05:46

 

Nguyên tác

撩亂鶯花三月春,
遊觀多是少年人。
白頭自笑容臺老,
亦策疲駑踏軟塵。

Phiên âm

Liêu loạn oanh hoa tam nguyệt xuân,
Du quan đa thị thiếu niên nhân.
Bạch đầu tự tiếu dung đài lão,
Diệc sách bì nô đạp nhuyễn trần.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Hoa chào, oanh hót say xuân,
Vui chơi ba tháng đa phần thiếu niên.
Nực cười cho lão già điên,
Ngựa gầy cũng cưỡi tìm duyên bụi hồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Như Đổ » Xuân nhật tức sự