08/07/2022 06:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều Tam Đảo

Tác giả: Phạm Dạ Thuỷ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Hạ vào 16/12/2009 08:45

 

Tam Đảo còn xanh
Chiều đã chín
Mây quấn chân người
Ta khói sương
Cách nhau ba bước
Đi không tới
Tảng đá đời ai
Chắn giữa đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Dạ Thuỷ » Chiều Tam Đảo