18/09/2021 21:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng gọi bên trời kỳ 10

Tác giả: Nguyễn Trọng Cẩn

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:05

 

Thẹn với trăng già với núi non!
Trăng bao nhiêu tuổi, núi bao hòn?
Trăng toan mở mặt vì mây ám,
Núi muốn quay đầu sợ đá mòn.
Chim Việt lìa rừng ôm tổ khóc,
Ngựa Hồ quen lối thẳng đường bon.
Trăm năm thân thế mong gì nữa?
Xã tắc khôn nhìn nữa vợ con!
Nguồn: Phan Đình Liễu, Thượng Tân Thị với 10 bài Khuê phụ thán, NXB Văn Mới, CA, Hoa Kỳ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trọng Cẩn » Tiếng gọi bên trời kỳ 10