02/10/2023 17:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bỗng dưng nhớ Lev Tolstoy

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 17/04/2022 19:31

 

Chiến tranh mới có Hoà bình
Lev Tolstoy đã từng minh định rồi
Âu châu lửa cháy nửa trời
Chứng nhân thế giới lòng người điêu gian!

Mưu toan một cuộc tham tàn
Tay vung cường bạo dối gian tiếng người
Muôn sau hậu thế còn cười
Chân dung bạo chúa vẽ vời hôm nay!

Chiến tranh thế giới lạ thay!
Tiêu vong tám tướng chỉ hai tháng vừa
Trương Lương, Hàn Tín thời xưa
Binh thư để lại đã thừa hay chăng!?

Một đêm Hắc Hải triều dâng
Nhấn chìm chiến hạm ngỡ ngàng nhân sinh
Chiến tranh mới có Hoà bình
Lev Tolstoy xưa đã nhìn ra đây!
16.4.22

Lev Nikolayevich Tolstoy (1828-1910) là văn hào Nga, tác giả của quyển sách bất hủ Chiến tranh và hoà bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Bỗng dưng nhớ Lev Tolstoy