05/10/2022 11:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây quá Vị Châu, kiến Vị thuỷ tư Tần Xuyên
西過渭州,見渭水思秦川

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 06:56

 

Nguyên tác

渭水東流去,
何時到雍州。
憑添兩行淚,
寄向故園流。

Phiên âm

Vị thuỷ đông lưu khứ,
Hà thì đáo Ung Châu[1].
Bằng thiêm lưỡng hàng lệ,
Ký hướng cố viên lưu.

Dịch nghĩa

Nước sông Vị cứ chãy mãi về đông,
Không biết bao giờ đến Ung Châu.
Nhờ mang thêm đôi dòng lệ,
Gửi đem về quê cũ hộ ta.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Sông Vị về đông chảy
Bao giờ đến đất Ung ?
Nhờ thêm đôi ngấn lệ
Quê cũ gởi về cùng
(Năm 749)

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Ở Quan Trung, nay thuộc tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Tây quá Vị Châu, kiến Vị thuỷ tư Tần Xuyên