25/01/2022 12:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong toại khúc
烽燧曲

Tác giả: Dương Duy Trinh - 楊維楨

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/08/2014 14:38

 

Nguyên tác

聞道驪山下,
西戎已結兵。
美人方一笑,
烽火不須驚!

Phiên âm

Văn đạo Ly sơn hạ,
Tây Nhung dĩ kết binh.
Mỹ nhân phương nhất tiếu,
Phong hoả bất tu kinh![1]

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nghe rằng dưới núi Ly Sơn
Tây Nhung hội binh bày trận
Mỹ nhân tiếng cười chưa dứt
Phong hoả chẳng phải lồng lên!
Phong toại tức phong hoả, lửa đốt trên Trường Thành ngày xưa để báo có giặc đến.

[1] Phong hoả dầu có đốt lồng lên chư hầu cũng không đem binh đến giúp vì chư hầu bị lừa lần trước, khi vua U Vương nhà Chu muốn Bao Tự cười, sai đốt lửa, chư hầu lục tục kéo đến, gây trò cười cho Bao Tự, nên lần này dầu lửa có đốt lên, chư hầu cũng không đến.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Duy Trinh » Phong toại khúc