06/12/2021 22:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháng ba

Tác giả: Vũ Từ Trang - Vũ Công Đình

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/08/2008 07:59

 

Tháng ba, lúa đồng ta xanh thắm
mình tôi lẻ lắm, trời xanh ơi
hoa gạo đầu làng đang đốt đuốc
ai hát cùng tôi lấy một lời.
Nguồn: Vũ Từ Trang, Ngược dốc (thơ), NXB Văn hoá thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Từ Trang » Tháng ba