21/05/2024 16:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh cúc kỳ 2
詠菊其二

Tác giả: Đỗ Khắc Chung - 杜克鍾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/08/2008 00:08

 

Nguyên tác

重陽摘蕊陶攘醉,
秋夕餐英屈愛香。
二老風流千載遠,
天教菊隱出承當。

Phiên âm

Trùng dương trích nhuỵ Đào nhương tuý,
Thu tịch xan anh Khuất ái hương.
Nhị lão phong lưu thiên tải viễn,
Thiên giao cúc ẩn xuất thừa đương.

Dịch nghĩa

Tiết trùng dương hái nhị, họ Đào ủ men say,
Chiếu thu ngậm cánh hoa, họ khuất yêu hương ngát.
Phong độ hai ông già đã nghìn năm xa rồi,
Nay trời trao chức, hoa cúc ẩn dật phải ra gánh vác.

Bản dịch của Huệ Chi

Trùng cửu hái hoa, Đào cất rượu,
Chiều thu nếm nhuỵ, Khuất yêu hương.
Phong lưu hai vị nghìn năm khuất,
Cúc ẩn trời trao, hãy đảm đương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Khắc Chung » Vịnh cúc kỳ 2