25/09/2021 19:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

41

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 25/10/2008 07:38

 

Đôi vai thì gánh lập trường
Đôi tay sờ soạng ven đường cuối thôn
Nghe anh kể chuyện đầu nguồn
Về nhà thấy mất cái hồn của em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 41