18/01/2022 04:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân viên vũ hậu
檳園雨後

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 17:24

 

Nguyên tác

昨夜霜花似著鹽,
曉來忽作雨纖纖。
快看霰掃雲收後,
一半檳園涌玉蟾。

Phiên âm

Tạc dạ sương hoa tự trứ diêm,
Hiểu lai hốt tác vũ tiêm tiêm.
Khoái khan tản tảo vân thu hậu,
Nhất bán tân viên dũng ngọc thiềm.

Dịch nghĩa

Đêm trước hạt sương tựa như muối kết tụ,
Sáng ra bỗng có mưa lất phất.
Vui nhìn sau khi tuyết kết mây tan,
Nửa vườn cau đọng nước vũng tựa vầng trăng.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Đêm trước hạt sương như muối kết,
Sáng ra lất phất giọt mưa giăng.
Mây quang, tuyết hết nhìn vui mắt,
Ngõ cửa vườn cau lộng sóng trăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Tân viên vũ hậu