02/08/2021 20:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành lộ 3
行露 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 22:56

 

Nguyên tác

誰謂鼠無牙?
何以穿我墉?
誰謂女無家?
何以速我訟?
雖速我訟,
亦不女從。

Phiên âm

Thuỳ vị thử vô ngông (nha) ?
Hà dĩ xuyên ngã dung ?
Thuỳ vị nhữ vô công (gia) ?
Hà dĩ tốc ngã tùng (tụng) ?
Tuy tốc ngã tụng,
Diệc vất nhữ tùng.

Dịch nghĩa

Ai nói rằng con chuột không có răng ?
Thì nó lấy gì mà xoi được tường của em ?
Ai nói rằng anh không có nghi lễ cầu hôn ?
Thì anh lấy gì mà thưa kiện em ?
Tuy là anh có thể thưa kiện em,
Nhưng rốt cuộc em cũng chẳng theo về ở cùng anh được.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ai rằng con chuột không răng ?
Tường em nó đã xoi ngang bằng gì ?
Ai rằng anh chẳng lễ nghi ?
Đem em trực tố lấy gì hỡi anh ?
Kiện thưa em được đã đành,
Rốt cùng về ở với anh chẳng thèm.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

nha (đọc ngông cho hợp vận): răng.
dung: bức tường.

Nói rằng tuy anh có thể đem em ra kiện, nhưng vỉ lễ nghi cầu hôn của anh có chỗ chưa được đầy đủ, cho nên rốt cuộc em chẳng theo về với anh được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Hành lộ 3