27/05/2024 02:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngoạ bịnh ngâm thi

Tác giả: Bùi Hữu Nghĩa - 裴有義

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 12/01/2008 19:35

 

Ngàn vàng khôn dễ sánh mình này,
Sanh có ngày, âu thác có ngày.
Non nước hãy con đang bẩy bả,
Đất trời sao nỡ khiến lay vay.
Kho phong nguyệt vẫn chan chan đó,
Vườn cúc tòng còn thới thới đây.
Bịnh cũ vừa an, đành lại dậy,
Mặc dầu ngâm ngợi, mặc dầu say.
Bài thơ này ông ngâm lúc lâm bệnh trước khi mất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Hữu Nghĩa » Ngoạ bịnh ngâm thi