05/06/2023 04:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trần châu
陳州

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 18/12/2006 10:48

 

Nguyên tác

白酒無聲滑瀉油,
醉行堤上散無愁。
春風料峭羊角轉,
河水渺綿瓜蔓流。
君已思歸夢巴峽,
我能未到說黃州。
此身聚散何窮已,
未忍悲歌學楚囚。

Phiên âm

Bạch tửu vô thanh hoạt tả du,
Tuý hành đê thượng tản vô sầu.
Xuân phong liệu tiễu Dương Giác[1] chuyển,
Hà thuỷ diểu miên qua mạn lưu.
Quân dĩ tư quy mộng Ba Giáp[2],
Ngã năng vị đáo thuyết Hoàng Châu[3].
Thử thân tụ tán hà cùng dĩ,
Vị nhẫn bi ca học Sở tù[4].

Dịch nghĩa

Rượu trắng không lời (ca) rót xuống trơn như dầu,
Say bước lên bờ đê tản mạn không buồn rầu.
Gió xuân ve vuốt ngọn núi cao, sao Giác di chuyển,
Nước Hoàng Hà trắng như bông theo nhau trôi chảy.
Anh đã nghĩ đến ngày về, mơ mộng đất Ba Thục,
Tôi tuy chưa đến (Hoàng Châu) nhưng nói về Hoàng Châu.
Thân này họp nhau rồi ly biệt cuối cùng biết về đâu
Chưa chịu được những khúc ca buồn để học như người tù nước Sở.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Rượu trắng, không ca, chảy tựa dầu,
Bờ đê say dạo chẳng nguồn sầu.
Gió xuân vuốt ngọn, sao di chuyển,
Sóng gợn Hoàng Hà, bọt chảy xuôi.
Anh đã muốn về, mơ Ba Giáp,
Tôi tuy chưa đến, nhắc Hoàng Châu.
Thân này tụ tán về đâu nhỉ,
Chửa học Sở tù mấy điệu rầu.
Lời dẫn: “Dữ Văn Lang dật dân ẩm biệt, huề thủ hà đê thượng, tác thử thi” 與文郎逸民飲別,攜手河隄上,作此詩 (Cùng người ẩn dật Văn Lang uống chia tay, dắt nhau lên bờ đê, làm bài thơ này).

[1] Sao Giác một trong nhị thập bát tú.
[2] Đất Thục (Tứ Xuyên), xưa đất Thục là đất của người Bách Việt.
[3] Nay thuộc tỉnh Hồ Bắc nằm gần sông Dương Tử, giữa Hán Khẩu và Cửu Giang, đất trích của Tô Thức trước đây.
[4] Chung Nghi, đại phu nước Sở bị tù tại nước Tấn luôn nhớ Sở nên thường đội mũ miền nam (nam quan 南冠). Vua Tấn thấy hỏi là ai vậy rồi biểu đánh đàn. Ông chỉ gảy những điệu buồn phương nam, vua Tấn mến phục người tài đức cho về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Trần châu