26/06/2021 01:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất đẹp là gái làng Cầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 12:44

 

Nhất đẹp là gái làng Cầu[1],
Khéo ăn khéo mặc, khéo hầu mẹ cha.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
[1] Tức làng Lam Cầu, thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhất đẹp là gái làng Cầu