19/09/2021 22:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hướng đến mẫu số chung

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 01/06/2019 08:43

 

(Bài văn kính ngưỡng Minh Triết Tâm Linh)

Ai mong ước trở về Chân-Thiện-Mĩ
Cũng phải vào nguồn minh triết tâm linh
Cần hướng đến mẫu số chung: Vô Ngã
Cần tự tri - tâm tỉnh thức hành thiền

Bao kiến thủ từ vô minh kiên cố
Óc não lập trình khuôn đúc cái “tôi”
Chấp thủ che mờ nhãn quan minh triết
Đạo đức nhân văn khập khiễng giữa đời

Cần hướng đến mẫu số chung: Vô Ngã
Cảm nghiệm cái “tôi” để chuyển hoá tâm
Đời hay đạo, sẽ trở thành mù quáng
Khi chẳng tự tri, điên đảo lăng xăng

Cõi thế gian ngày càng thêm ác nghiệp
Những say mê điên đảo mãi lan truyền!...
Tìm bạn lữ xiển dương Chân-Thiện-Mĩ
Cùng bên nhau đốt đuốc giữa vô minh.
“Tự tri - tỉnh thức - vô ngã” là đạo lí của vũ trụ, là mẫu số chung của ý nghĩa cuộc sống, là Thiền, mang năng lượng tích cực có lợi cho toàn vũ trụ, cho sự thăng hoa trí tuệ - tâm linh chung của tất cả.

“Tự tri - tỉnh thức - vô ngã” là minh sư vĩ đại nhất của chính mình (đường về minh triết).

2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Hướng đến mẫu số chung