22/01/2022 14:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái liên khúc kỳ 4
採蓮曲其四

Tác giả: Thẩm Minh Thần - 沈明臣

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 22:04

 

Nguyên tác

白面紅妝二八春,
藏羞不肯過東鄰。
偶從綠水橋邊去,
誰道荷花妒殺人。

Phiên âm

Bạch diện hồng trang nhị bát xuân,
Tàng tu bất khẳng quá đông lân[1].
Ngẫu tòng lục thuỷ kiều biên khứ,
Thuỳ đạo hà hoa đố sát nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mười sáu tuổi môi hồng mặt trắng,
Mắc cở không đến hộ phía đông.
Bên cầu đi dọc theo sông,
Hoa sen thấy phải não lòng vì ghen.
[1] Nhà láng giềng phía đông. Trong bài Đăng đồ tử hiếu sắc phú 登徒子好色賦 của Tống Ngọc 宋玉 nước Sở thời Chiến Quốc viết: “Sở quốc chi lệ giả, mạc nhược thần lý, thần lý chi mỹ giả, mạc nhược thần đông gia chi tử” 楚國之麗者,莫若臣里,臣里之美者,莫若臣東家之子 (Nam tử đẹp nước Sở, không ai qua người trong làng của thần, người đẹp làng thần, không ai bằng người con trai hàng xóm phía đông nhà thần). Vì vậy đông lân dùng để chỉ thanh niên đẹp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Minh Thần » Thái liên khúc kỳ 4