23/05/2022 18:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không cần băng giá
Nem kell dér

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2020 18:59

 

Nguyên tác

Nem kell dér az őszi lombnak,
Mégis egyre sárgul:
Dér nekűl is, fagy nekűl is,
Lesohajt az ágrul.

Nem kell bú az aggott főnek,
Mégis egyre őszül:
Bú nekűl is, gond nekűl is
Nyúgalomra készűl.

Hátha dér-fagy, bú-gond érte,
Ősze is már késő:
Hogy’ pereljen sorsa ellen
A szegény lomb és fő!...

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Tán lá mùa thu đâu cần băng giá
Mà tự nhiên vẫn bị úa vàng
Cũng chẳng cần chi trời lạnh cóng
Lá cứ rơi lìa bỏ cành cây

Cái đầu này bắt đầu già cỗi
Tóc xanh đen giờ chuyển muối tiêu
Không nỗi buồn, cũng không lo lắng
Chuẩn bị về tĩnh tại ngủ yên

Băng giá lạnh, âu lo ập tới
Mùa thu cũng đã muộn mằn về
Hãy đâm đơn kiện ngay số phận
Chống lại cái đầu và tán lá kia
10 tháng 10 năm 1878
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Không cần băng giá