27/05/2024 14:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cam thảo tử
甘草子

Tác giả: Châu Hải Đường - Lê Tiến Đạt

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 25/05/2020 09:41

 

Nguyên tác

春晚;
驟雨初停;
滿院飛螢亂。
處處楝花開;
紫靄江臯散。

青草門深無信雁;
人去了;
予今腸斷。
徹夜孤愁自長嘆;
壁虎惟相喚。

Phiên âm

Xuân vãn;
Sậu vũ sơ đình,
Mãn viện phi huỳnh loạn.
Xứ xứ luyện hoa khai;
Tử ái giang cao tán.

Thanh thảo môn thâm vô tín nhạn,
Nhân khứ liễu,
Dư kim trường đoạn.
Triệt dạ cô sầu tự trường thán;
Bích hổ duy tương hoán!

Bản dịch của Châu Hải Đường

Xuân muộn;
Mưa trút tàn cơn,
Đầy sân đom đóm lượn.
Khắp chốn nở hoa xoan;
Mây tím triền sông nhuộm.

Cửa chìm cỏ biếc không tin nhạn;
Người đi khuất,
Lòng đau vô hạn.
Tròn đêm than thở riêng sầu hận;
Vẳng thạch sùng kêu bạn!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Hải Đường » Cam thảo tử