14/08/2022 00:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lại vịnh trăng non

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2007 02:32

 

Ngọc đúc mười phân vuỗn[1] chửa đầy,
Nửa vầng rầng rậng mé phương tây.
Bên loan Chức Nữ cài vòng lược[2],
Dấu cũ Khai nguyên bấm móng tay[3].
Cá ngỡ câu chìm xui bạn lánh,
Chim ngờ cung bắn bảo nhau bay.[4]
Khi này tuy hãy còn rằng bé,
Có thuở vầng ra thiên hạ hay.
[1] Vẫn.
[2] Trăng khuyết như vòng lược cong, Chức Nữ lấy cài đầu.
[3] Vầng trăng khuyết trông như dấu móng tay (khi ấn vào một vật mềm) của Đường Minh Hoàng hò hẹn với Dương Quí Phi lúc lên trời tìm nàng.
[4] Trăng lưỡi liềm như cung treo làm chim sợ, như lưỡi câu dưới nước làm cá hãi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Lại vịnh trăng non