29/09/2020 04:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập cửu nhật quy lạc thành lộ du Long Môn
十九日歸洛城路遊龍門

Tác giả: Thiệu Ung - 邵雍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2012 10:06

 

Nguyên tác

無煩物象弄精神, 
世態何常不喜新。 
唯有前墀好風月, 
清光依舊屬閑人。

Phiên âm

Vô phiền vật tượng lộng tinh thần,  
Thế thái hà thường bất hỉ tân.  
Duy hữu tiền trì hảo phong nguyệt,  
Thanh quang y cựu thuộc nhàn nhân.

Bản dịch của Thông Thiền

Vạn vật vô tình sống hồn nhiên
Tình đời đâu có chút vui an
Chỉ tại trước thềm trăng gió mát
Cảnh tịnh xưa nay thuộc kẻ nhàn
Nguồn: Lãng du vào cõi thơ thiền, NXB Tôn giáo, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiệu Ung » Thập cửu nhật quy lạc thành lộ du Long Môn