13/04/2021 09:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề từ - 05. Đào Văn Bình

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 08:04

 

Kể lại công trình biết mấy mươi
Mười phần văn vẻ vẹn tròn mười
Đàn hòa khéo lựa cung nam bắc
Truyện góp khôn chia giọng khóc cười
Vua thánh lời phê son vẫn đậm
Tôi hiền tô dậm mực thêm tươi
Mơ màng giấc mộng đêm mưa gió
Nét bút màu hoa lẩn bóng người.
Bài đề từ của Dã nhân Đào Văn Bình, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Đề từ - 05. Đào Văn Bình