12/08/2020 02:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam viên kỳ 06
南園其六

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2006 20:25

 

Nguyên tác

尋章摘句老雕蟲,
曉月當簾掛玉弓。
不見年年遼海上,
文章何處哭秋風。

Phiên âm

Tầm chương trích cú lão điêu trùng
Hiểu nguyệt đương liêm quải ngọc cung
Bất kiến niên niên Liêu hải[1] thượng
Văn chương hà xứ khốc thu phong.

Dịch nghĩa

Tuổi già thân tàn đọc sách tìm lấy từng chương từng câu
Gặp lúc trăng buổi sớm như chiếc cung ngọc treo trước rèm
Chẳng thấy năm năm trên biển Liêu Đông
Văn chương chốn nào khóc cùng gió thu.

Bản dịch của (Không rõ)

Nhai văn nhá chữ nghề hèn
Trong vành trăng sớm ngỡ rèm treo cung
Năm năm một dải Liêu Đông
Văn chương nào chốn khóc cùng gió thu?
[1] Tức vùng Liêu Đông, thuộc tỉnh Liêu Ninh, gần biển Bột Hải, là nơi đang có giao chiến.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Nam viên kỳ 06