10/12/2022 07:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Trí nhớ - đó là bầy sói trên cánh đồng”
“Память – это волки в поле…”

Tác giả: Andrey Voznhesenski - Андрей Вознесенский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 08/07/2013 08:11

 

Nguyên tác

Память – это волки в поле,
убегают, бросив взгляд, –
как пловцы в безумном кроле,
озираются назад!

Bản dịch của Tế Hanh

Trí nhớ - đó là bầy sói trên cánh đồng
Chúng chạy và quăng cái nhìn về phía trước
Như người bơi crun trên nước
Toả luồng sáng đằng sau
Nguồn: Chân dung Plixetxcaia (thơ),Vonexenxky, NXB Tác phẩm mới, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Andrey Voznhesenski » “Trí nhớ - đó là bầy sói trên cánh đồng”