19/01/2021 16:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thần điền dã
Le faune

Tác giả: Paul Verlaine

Nước: Pháp
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 09:36

 

Nguyên tác

Un vieux faune de terre cuite
Rit au centre des boulingrins,
Présageant sans doute une suite
Mauvaise à ces instants sereins

Qui m'ont conduit et t'ont conduite,
- Mélancoliques pèlerins, -
Jusqu'à cette heure dont la fuite
Tournoie au son des tambourins.

Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Tượng thần già điền dã gốm xanh
Đứng cười giữa một bồn hoa cỏ,
Như báo điềm sau đó không lành
Sẽ tiếp nối lúc này ta hớn hở.

Ai đã dẫn tôi, ai đã đưa em,
– Ôi những kẻ hành hương phiền muộn –
Cho đến giờ này còn chạy trốn
Âm thanh quay cuồng của những trống cơm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Verlaine » Thần điền dã