28/10/2021 05:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Nguyên Minh vào 13/10/2008 23:42

 

Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng[1],
Về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Giống con cua nhưng không lớn được bằng con cua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng