28/03/2023 00:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sự cố lúc chiều muộn
Вечернее происшествие

Tác giả: Nikolai Rubtsov - Николай Рубцов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2013 10:04

 

Nguyên tác

Мне лошадь встретилась в кустах.
И вздрогнул я. А было поздно.
В любой воде таился страх,
В любом сарае сенокосном...

Зачем она в такой глуши
Явилась мне в такую пору?
Мы были две живых души,
Но неспособных к разговору.

Мы были разных два лица,
Хотя имели по два глаза.
Мы жутко так, не до конца,
Переглянулись по два раза.

И я спешил—признаюсь вам—
С одною мыслью к домочадцам:
Что лучше разным существам
В местах тревожных — не встречаться!

Bản dịch của Thuý Toàn

Giữa lùm cây tôi gặp ngay chú ngựa
Muộn lắm rồi. Hoảng giật nẩy mình.
Nước ở đâu cũng chứa điều đáng sợ,
Cũng vậy thôi trong kho chứa linh tinh.

Ngựa hiện ra trước mắt tôi như thế,
Nơi hoang vu, chiều muộn, vì sao?
Hai chúng tôi - hai sinh linh sống động,
Nhưng cách nào trò chuyện đổi trao.

Hai chúng tôi đều có hai con mắt,
Chỉ có điều khuôn mặt khác nhau.
Liếc nhìn nhau, cả hai đều phát hoảng,
Chỉ thoáng nhanh, chẳng dám nhìn lâu.

Thế là tôi vội vàng - xin thú thực-
Chỉ chăm chăm nghĩ về với người thân
Là sinh vật khác nhau trong hoàn cảnh
Nhộn nhạo bất an - chớ có đụng gần!
1965
Nguồn: http://laodong.com.vn/Lao...ylovich-Rubtsov/90117.bld

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nikolai Rubtsov » Sự cố lúc chiều muộn