29/06/2022 03:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trước cổng trường xưa

Tác giả: Lâm Quang Mỹ - Nguyễn Đình Dũng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 04/07/2009 12:46

 

Qua cổng trường xưa.
Bậc đá vẫn hằn vết cũ...
Vọng lời Thầy Cô trong gió...

Giật mình, nhạc Rock quán bar!
Đất Quê. Hè 1997

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Quang Mỹ » Trước cổng trường xưa