28/10/2020 00:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn Sơn đỉnh thượng nguyệt luân côi
寒山頂上月輪孤

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2008 08:51

 

Nguyên tác

寒山頂上月輪孤,
照見晴空一物無,
可貴天然無價寶,
埋在五陰溺身軀。

Phiên âm

Hàn sơn đỉnh thượng nguyệt luân côi,
Chiếu kiến tình không nhất vật vô.
Khả quý thiên nhiên vô giá bảo,
Mai tại ngũ âm nịch thân khu.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Lẻ loi trăng rọi đỉnh Hàn Sơn
Chiếu cả không gian chẳng thấy gì
Riêng viên ngọc quý thiên nhiên ấy
Chôn trong ngũ uẩn giữa thân này
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Hàn Sơn đỉnh thượng nguyệt luân côi