29/06/2022 10:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Su-hwan
김수환

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2016 15:10

 

Nguyên tác

1969년 한국 천주교의 첫 추기경이 자리에서 일어났다
그가 쓴 빨강 스컬캡은 신앙에 앞서 명예였다
그러나 가장 겸허한 사람이었다
70년대 이래
그는 한번도 분노를 터뜨리지 않아도
항상 강했다

그는 행동이기보다 행동의 요소였다

하늘에 별이 있음을
땅에 꽃이 있음을
아들을 잉태하기 전의
젊은 마리아처럼 노래했다

그에게는 잔잔한 밤바다가 있다
함께 앉아 있는 동안
어느새 훤히 먼동 튼다

그러다가 진실로 흙으로 빚어낸 사람
독이나
옹기거나

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Năm 1969, là vị Hồng y giáo chủ đầu tiên của Thiên Chúa giáo Hàn Quốc
Cái mũ đỏ ông đội là vinh dự trước niềm tin vào Chúa
Nhưng ông cũng là người khiêm nhường nhất
Sau những năm 70
dù không một lần nổi giận
nhưng lúc nào cũng uy quyền mạnh mẽ

Ông là yếu tố của hành động hơn là hành động

Đã cất lên tiếng hát như Đức Mẹ Maria
trước khi sinh đứa con trai, rằng
trên trời có sao
dưới đất có hoa!

Ông đã có những đêm biển yên tĩnh
Trong thời gian ngồi cùng ông
Bỗng nhiên vừng đông bừng sáng

Thế rồi con người được tạo nên bằng đất sét và sự thật
Chum vại sành
Hay là đồ sứ
Nguồn: Vạn đời người (thơ), Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Kim Su-hwan