03/08/2020 19:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đánh mất khả năng ngôn ngữ

Tác giả: Trần Hữu Dũng - Trần Hữu Đức

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 01:55

 

1.

Lũ quạ / dơi có ngôn ngữ riêng
đêm đêm thậm thọt / thì thầm
bay / bay khắp nơi
truyền trận đại dịch kinh hoàng

2.

Lũ ma đói nói tiếng nói âm hồn
Vang động khắp bờ cõi con người
Mẹ kiếp! Chết trắng thây còn kêu gọi
Các “Ma chiến hữu”* vùng lên ăn đất

3.

Chiều dâng tím sẫm
Ở biên giới sống / chết
Ngẩn ngơ nhìn
Núi, rừng, mây giăng giăng xanh ngăn ngắt
Ai cắm cột mốc phân ly giữa lòng buốt nhói
Tự dưng tôi biến thành thằng hề tởm lợm
Đánh mất khả năng ngôn ngữ chính mình
* Ma chiến hữu của Mạc Ngôn, do Trần Trung Hỉ dịch, NXB Văn Học, 2009

Nguồn: http://tienve.org/home/li...rtwork&artworkId=8310

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hữu Dũng » Đánh mất khả năng ngôn ngữ