26/05/2024 05:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn thực nhật quá Hồ Nhữ Khí mộ
寒食日過胡汝器墓

Tác giả: Lưu Phổ - 劉溥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/08/2014 15:23

 

Nguyên tác

雨晴泥滑路微分,
駐馬南原日未曛。
白下一杯寒食酒,
青山三尺故人墳。
野田行客愁深草,
江樹殘鶯泣斷雲。
俯仰光陰傷往事,
落花清淚共紛紛。

Phiên âm

Vũ tình nê hoạt lộ vi phân,
Trú mã Nam Nguyên nhật vị huân.
Bạch hạ nhất bôi hàn thực tửu,
Thanh sơn tam xích cố nhân phần.
Dã điền hành khách sầu thâm thảo,
Giang thụ tàn oanh khấp đoạn vân.
Phủ ngưỡng quang âm thương vãng sự,
Lạc hoa thanh lệ cộng phân phân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sau cơn mưa bùn trơn che đường lộ
Đến Nam Nguyên dừng ngựa sắp hoàng hôn
Rượu hàn thực một chén con rót xuống
Mồ cố nhân ba xích chốn đồi xanh
Ruộng bỏ hoang khách sầu vì cỏ rậm
Oanh cuối mùa cây bến khóc mây thưa
Thương chuyện cũ, thời gian qua chớp mắt
Hoa rơi như lệ chảy mấy cho vừa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Phổ » Hàn thực nhật quá Hồ Nhữ Khí mộ