31/07/2021 23:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Phan Vĩ
寄潘緯

Tác giả: Chu Hạ - 周賀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/11/2013 14:05

 

Nguyên tác

楊柳垂絲與地連,
歸來一醉向溪邊。
相逢頭白莫惆悵,
世上無人長少年。

Phiên âm

Dương liễu thuỳ ty dữ địa liên,
Quy lai nhất tuý hướng khê biên.
Tương phùng đầu bạch mạc trù trướng,
Thế thượng vô nhân trường thiếu niên.

Dịch nghĩa

(Lúc tiễn ông) tơ liễu buông chạm đất,
Tiễn xong trở về ra bờ suối uống rượu đến say.
Gặp nhau đầu bạc xin đừng buồn,
Vì trên đời có ai trẻ mãi đâu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tơ liễu buông phất phơ chấm đất
Khi trở về ra suối uống say
Đừng buồn tóc đã bạc phai
Trên đời trẻ mãi có ai đâu nào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Hạ » Ký Phan Vĩ