22/03/2023 20:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Âm Sơn
陰山

Tác giả: Gia Luật Sở Tài - 耶律楚材

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 22/04/2010 19:22

 

Nguyên tác

八月陰山雪滿沙,
清光凝目眩生花。
插天絕壁噴晴月,
擎海層巒吸翠霞。
松檜叢中疏畎畝,
藤羅深處有人家。
橫空千里雄西域,
江左名山不足誇。

Phiên âm

Bát nguyệt Âm Sơn tuyết mãn sa,
Thanh quang ngưng mục huyễn sinh hoa.
Sáp thiên tuyệt bích phún tình nguyệt,
Kình hải tằng loan hấp thuý hà.
Tùng cối tùng trung sơ quyến mẫu,
Đằng la thâm xứ hữu nhân gia.
Hoành không thiên lý hùng Tây Vực,
Giang tả danh sơn bất túc khoa.

Bản dịch của Phạm Công Đạt

Âm Sơn tháng tám tuyết nơi nơi
Ánh sáng trong ngần mắt chói ngời
Vách đá chọc trời trăng toả chiếu
Núi đồi chồng chất đượm ráng chiều
Lưa thưa tùng cối thấy nương ruộng
Rậm rạp song mây vẫn có nhà
Nằm ngang nghìn dặm vùng Tây Vực
Danh sơn tả ngạn kém hơn xa
Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Gia Luật Sở Tài » Âm Sơn