21/09/2021 09:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng cung 2
彤弓 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:42

 

Nguyên tác

彤弓弨兮,
受言載之。
我有嘉賓,
中心喜之。
鍾鼓既設,
一朝右之。

Phiên âm

Đồng cung siêu hề,
Thụ ngôn tái chi.
Ngã hữu gia tân,
Trung tâm hỉ chi.
Chung cổ ký thiết,
Nhất triêu hựu chi.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chiếc cung đỏ gỡ dây ra
Tưng tiu đem cất khi đà nhận xong
Ta nay có khách anh hùng
Xiết bao vui thích trong lòng hôm nay
Trống chuông bày đánh vui thay
Khuyến mời tiệc rượu buổi mai ân cần
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đồng cung 2