28/03/2023 02:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật giao hành
春日郊行

Tác giả: Trữ Vịnh - 儲泳

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2019 08:57

 

Nguyên tác

東風吹著便成花,
妝點園林賣酒家。
田野可栽閑草木,
十分春色在桑麻。

Phiên âm

Đông phong xuy trước tiện thành hoa,
Trang điểm viên lâm mại tửu gia.
Điền dã khả tài nhàn thảo mộc,
Thập phần xuân sắc tại tang ma.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió đông thổi nở thành hoa,
Điểm trang quán rượu vườn nhà công viên.
Nhà nông cây cảnh trồng thêm,
Dâu mè cũng đượm sắc xuân mười phần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trữ Vịnh » Xuân nhật giao hành