13/04/2021 23:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ hạ thuỵ khởi
初夏睡起

Tác giả: Dương Vạn Lý - 楊萬里

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 27/02/2009 23:53

 

Nguyên tác

梅子流酸濺齒牙,
芭蕉分綠上窗紗。
日長睡起無情思,
閒看兒童捉柳花。

Phiên âm

Mai tử lưu toan tiễn xỉ nha,
Ba tiêu phân lục thượng song sa.
Nhật trường thuỵ khởi vô tình tứ,
Nhàn khán nhi đồng tróc liễu hoa.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mai chua chua đến ghê người
Chuối vươn cửa sổ xanh tuơi lạ thường
Ngày dài ngủ dậy chán chường
Ngồi xem đám trẻ bên đường nghịch hoa
Nguồn: Thiên gia thi, NXB Hội Nhà văn, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Vạn Lý » Sơ hạ thuỵ khởi