12/05/2021 16:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hình như...

Tác giả: Võ Văn Trực

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi psychedelic_aut vào 07/08/2007 15:18

 

Hình như em đã yêu ta?
Hay chưa yêu nhỉ? Hay là sắp yêu?
Hình như có một buổi chiều
Em đi qua cửa nói điều bâng quơ,
Hình như đêm ấy trăng mờ
Gặp nhau như thể tình cờ gặp nhau,
Thể rồi không hiểu từ đâu
Bỗng mơ biển rộng bỗng sầu mây xa...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Văn Trực » Hình như...