05/07/2022 15:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng đào sa kỳ 5
浪淘沙其五

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2006 04:26

 

Nguyên tác

海底飛塵終有日,
山頭化石豈無時。
誰道小郎拋小婦,
船頭一去沒回期。

Phiên âm

Hải để phi trần chung hữu nhật,
Sơn đầu hóa thạch khởi vô thì.
Thùy đạo tiểu lang phao tiểu phụ,
Thuyền đầu nhất khứ một hồi kỳ.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Nhớ nhau bởi lỡ hẹn thề
Biển không sâu, giống hẹn thề không sâu
Một ngày biển cạn không lâu
Một ngày núi cũng đỗ nhào rồi xem
Bây giờ chàng đã phụ em
Thuyền đi một mạch không thèm quay lui.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Lãng đào sa kỳ 5