22/01/2022 13:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân hiểu
春曉

Tác giả: Hà Như - Trần Thế Hào

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2018 10:43

 

Nguyên tác

恭迎天地立新春,
薰氣乎來改俗塵。
雨滴單聲分夜曉,
香煙複畫說斜真。
五行萬物相生克,
千里三才出聖人。
籌算終年於正月,
巧工一日自雞辰。

Phiên âm

Cung nghênh thiên địa lập tân xuân,
Huân khí hồ lai cải tục trần.
Vũ trích đơn thanh phân dạ hiểu,
Hương yên phức hoạch thuyết tà chân.
Ngũ hành vạn vật tương sinh khắc,
Thiên lí tam tài xuất thánh nhân.
Trù toán chung niên ư chính nguyệt,
Xảo công nhất nhật tự kê thần.

Dịch nghĩa

Nghênh đón đất trời cho một mùa xuân mới,
Khí ấm như đang lan toả khắp cõi trần.
Tiếng hạt mưa rơi, biết trời đã hửng,
Khói hương uốn lượn như giảng về ngay và tà.
Thuyết Ngũ hành, mọi vật có sinh, có khắc,
Cứ nghìn dăm, trời đất người lại chọn thánh.
Công việc cả năm nên tính toán vào tháng giêng,
Công việc cần sự khoé léo làm vào sáng sớm.

Bản dịch của Hà Như

Xin cùng trời đất bước vào xuân
Khí ấm lan nhanh khắp cõi trần
Cửa hé tiếng mưa phân tối sáng
Hương lay làn khói nói tà chân
Ngũ hành vạn vật theo sinh khắc
Nghìn dặm tam tài chọn thánh nhân
Công chuyện quanh năm bàn tháng hổ
Ngày thường việc khó lượng canh dần
Xuân Giáp Ngọ 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Như » Xuân hiểu