30/09/2023 16:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Tăng Bạt Hổ
弔曾拔虎

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/08/2020 14:25

 

Nguyên tác

卅餘年山海艱關,人皆悲其遇,天若鑒其誠,三島鳴鞭,壯志僅能通上國;

廿世紀風雲變幻,人皆爭以智,君欲競以力,九秋歸劍,雄魂猶自戀神京。

Phiên âm

Táp dư niên sơn hải gian quan, nhân giai bi kỳ ngộ, thiên nhược giám kỳ thành, tam đảo minh tiên, tráng chí cẩn năng thông thượng quốc;

Chấp thế kỷ phong vân biến huyễn, nhân giai tranh dĩ trí, quân dục cạnh dĩ lực, cửu thu quy kiếm, hùng hồn do tự luyến thần kinh.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Ba mươi năm lẻ, núi biển trải nhọc nhằn, ai cũng thương cho cảnh ngộ, trời hẳn thấy nhiệt thành, quất ngựa thẳng non thần, tráng chí mới thông miền thượng quốc;

Hai chục kỷ đời, gió mây chiều biến đổi, người đều đua lấy trí, người muốn đấu bằng sức, quay gươm về nước cũ, hồn thiêng còn mến đất thần kinh.
Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Điếu Tăng Bạt Hổ