19/08/2022 06:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiểu hành Ba Giáp
曉行巴峽

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2009 08:35

 

Nguyên tác

際曉投巴峽,
餘春憶帝京。
晴將一女浣,
朝日眾雞鳴。
水國舟中市,
山橋樹杪行。
登高萬井出,
眺迥二流明。
人作殊方語,
鶯為故國聲。
賴多山水趣,
稍解別離情。

Phiên âm

Tế hiểu đầu Ba Giáp,
Dư xuân ức đế kinh.
Tình tương nhất nữ hoán,
Triêu nhật chúng kê minh.
Thuỷ quốc chu trung thị,
Sơn kiều thụ diểu hành.
Đăng cao vạn tỉnh xuất,
Diểu quýnh nhị lưu minh.
Nhân tác thù phương ngữ,
Oanh vi cố quốc thanh.
Lại đa sơn thuỷ thú,
Sảo giải biệt ly tình.

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Khách du sáng đến miền Ba Giáp
Xuân muộn lòng buồn nhớ đế kinh
Sông tạnh, bên bờ cô gái giặt
Líu lo chim hót lúc bình minh
Lênh đênh buổi chợ trong thuyền họp
Cầu núi trên đầu cổ thụ xanh
Thăm thẳm dưới chân muôn giếng nhỏ
Đôi dòng nước trắng chảy quanh quanh
Thổ dân tiếng nói dường như khác
Duy giống quê nhà có giọng oanh
Lòng những vui cùng non với nước
Để cho khuây khoả biệt ly tình
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Hiểu hành Ba Giáp