22/01/2022 13:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Làm từ thiện

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 25/08/2008 11:55

 

Tim lang thang mưa dầu dãi nắng
Nhà nghĩa thương chia nửa mái tình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Làm từ thiện