09/12/2022 10:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Gia Lăng dịch
題嘉陵驛

Tác giả: Trương Tân - 張蠙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/06/2014 22:36

 

Nguyên tác

嘉陵路惡石和泥,
行到長亭日已西。
獨倚闌干正惆悵,
海棠花裏鷓鴣啼。

Phiên âm

Gia Lăng lộ ác thạch hoà nê,
Hành đáo trường đình nhật dĩ tây.
Độc ỷ lan can chính trù trướng,
Hải đường hoa lý giá cô đề.

Dịch nghĩa

Gia Lăng toàn đá và bùn rất khó đi,
Khi tới trạm nghỉ thì đã xế chiều.
Một mình đứng tựa lan can đang buồn bã,
Thì nghe thấy trong bụi hoa hải đường tiếng chim giá cô kêu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường Gia Lăng đá bùn đi khó
Tới đình dài trời đã về chiều
Tựa lan can đang buồn thiu
Trong hải đường giá cô kêu não nề
Gia Lăng chỉ khúc đường ven sông Gia Lăng, chỗ giữa hai tỉnh Tứ Xuyên và Thiểm Tây. Khúc đường này rất hiểm trở khó đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tân » Đề Gia Lăng dịch