10/02/2023 03:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đốt sạch

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/08/2016 11:22

 

Bên vai này tình
Bên vai kia nghĩa
Anh còn một phần ba cây đèn cầy
Đốt sạch lòng
Không đốt sạch trí lo toan.
Cái Bè, Tiền Giang, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Đốt sạch