16/08/2022 23:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phát Đại Than dữ Hải Dương chư công phú biệt
發大灘與海陽諸公賦別

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2011 01:32

 

Nguyên tác

長安回首思悠悠,
一片歸帆敢滯留。
南北愛他江水上,
大灘流似珥河流。

Phiên âm

Tràng An hồi thủ tứ du du,
Nhất phiến quy phàm cảm trệ lưu.
Nam bắc ái tha giang thuỷ thượng,
Đại Than lưu tự Nhị Hà lưu.

Dịch nghĩa

Ngoảnh lại kinh đô, tình tứ man mác
Một cánh buồm về đâu dám nấn ná
Trên dòng sông phía nam phía bắc thật là đáng yêu
Dòng nước Đại Than giống như dòng nước Nhị Hà

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Kinh đô ngoảnh lại tứ chơi vơi,
Một cánh buồm về dám nghỉ ngơi.
Dòng nước đáng yêu nam với bắc,
Đại Than trôi hệt Nhị Hà trôi.
Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Phát Đại Than dữ Hải Dương chư công phú biệt