10/08/2020 17:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiến tai ca
戰哉歌

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/09/2008 22:45

 

Nguyên tác

戰哉!此戰場偉大而庄嚴兮,
爾何為遺爾友而生還兮?
爾生還兮蒙大恥,
爾母答爾兮死則止!

Phiên âm

Chiến tai! Thử chiến trường vĩ đại nhi trang nghiêm hề,
Nhĩ hà vị di nhĩ hữu nhi sinh hoàn hề?
Nhĩ sinh hoàn hề mông đại sỉ,
Nhĩ mẫu đáp nhĩ hề tử tắc chỉ!

Bản dịch của Phan Văn Các

Ôi chiến trường trang nghiêm mà vĩ đại
Cớ sao con bỏ bạn lại, con về?
Sống về nhục nhã ê chề!
Roi này mẹ đánh con kỳ chết thôi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Chiến tai ca