30/11/2021 10:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đầu toa xe lửa

Tác giả: Phan Văn Hy

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/08/2021 14:40

 

To đầu mà chạy thật là mau!
Chỗ gọi rằng xe chỗ gọi tàu.
Đi khắp tỉnh này qua tỉnh nọ,
Nối liền toa trước với toa sau.
Nước sôi than nóng không nài khổ,
Lối vạy đường cong đã thuộc làu.
Lui tới đều quyền tài xế cả,
Bảo gì làm nấy biết gì đâu!
Bác sĩ Phan Văn Hy làm việc ở bệnh viện Huế, thấy rằng quyền hành ở trong tay Pháp cả, mình chỉ làm tôi mọi thôi, nên tự ví mình như cái đầu tàu hoả hay anh phu xe kéo, lời thơ kín đáo trong đau xót.

Nguồn: Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Văn Hy » Đầu toa xe lửa