30/11/2023 05:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích xuân
惜春

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/12/2006 07:10

 

Nguyên tác

花開又花落,
時節暗中遷。
無計延春日,
何能駐少年。
小藂初散蝶,
高柳即聞蟬。
繁豔歸何處,
滿山啼杜鵑。

Phiên âm

Hoa khai hựu hoa lạc
Thời tiết ám trung thiên
Vô kế diên xuân nhật
Hà năng trú thiếu niên
Tiểu tùng sơ tán điệp
Cao liễu tức văn thiền
Phồn diễm quy hà xứ ?
Mãn sơn đề đỗ quyên.

Bản dịch của Mito

Hoa nở rồi hoa tàn
Tiết trời lặng lẽ qua
Chẳng thể giữ xuân lại
Càng khó trụ tuổi xanh
Tùng non bướm đã vãn
Ngọn liễu ve ca đùa
Nơi nao, cảnh xuân tới ?
Khắp núi, đỗ quyên buồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Tích xuân