25/05/2022 14:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quảng Tế ký thắng
廣濟記勝

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2005 02:27

 

Nguyên tác

江南湖北地相鄰,
日日繁華不記春。
玉笛樓頭天上曲,
垂楊門外畫中人。
漆盆浴店傾肥皁,
玉手胡姬膾細鱗。
欲典鷫鷞謀一醉,
奈何頭已白如銀。

Phiên âm

Giang Nam, Hồ Bắc[1] địa tương lân,
Nhật nhật phồn hoa bất ký xuân.
Ngọc địch lâu đầu thiên thượng khúc,
Thuỳ dương môn ngoại hoạ trung nhân.
Tất bồn dục điếm khuynh phi tạo,
Ngọc thủ Hồ cơ khoái tế lân.
Dục điển túc sương[2] mưu nhất tuý,
Nại hà đầu dĩ bạch như ngân.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Giang Nam, Hồ Bắc cạnh bên
Phồn hoa ngày một, mảng quên xuân thời
Trên lầu sáo ngọc điệu trời
Cửa ngoài dương liễu dáng người trong tranh
Bồn mun sủi bọt tẩy trang
Gỏi mè băm nhuyễn, tay nàng ngọc thương
Muốn say, bán áo túc sương
Thương thay tóc bạc như sương mất rồi.
Quảng Tế: tên một huyện thuộc tỉnh Hồ Bắc.

Tham khảo: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn Nghệ, 2007
[1] Địa danh trên đường đi sứ của Nguyễn Du.
[2] Tên một loài chim lông đẹp, da có thể chế làm áo cừu. Chuyện "Tây Kinh tạp ký" chép: "Tư Mã Tương Như cùng vợ là Trác Văn Quân về Thành Đô (Tứ Xuyên), nghèo túng, phải cầm áo cừu túc sương lấy tiền mua rượu, vợ chồng cùng uống cho đỡ buồn".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Quảng Tế ký thắng